Navigácia

Akcie MŠ

Piatok 28. 4. 2017

2% z dane

ZŠ Dolná Krupá

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 29.4.2017)
Lea Urbanová (Lienky)

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Dolná Krupá
  Školská 439/12, 919 65 Dolná Krupá
 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Krupá:
  Mgr. Mária Valjentová: 0903617819
  Zástupkyňa pre MŠ:
  PhDr. Korchová Monika: 0903617818
  Ekonómka:
  Mária Ištvancová: 033/5577153

Novinky

 • Prijímanie detí do našej materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2.mája (utorok) - do 3.mája 2017 (streda) osobne zákonný zástupca (môže prísť aj s dieťaťom) v čase od 8,00 h do 15,00 h v pavilóne „A“ u ekonómky školy p.Ištvancovej. Pri prijímaní detí zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží: 1. žiadosť (vyplnenú čitateľne) o prijatie dieťaťa do MŠ)  si môžete vyzdvihnúť v pavilóne „A“ u ekonómky školy p. Ištvancovej,  alebo na webovej stránke školy; súčasťou žiadosti je aj potvrdenie od lekára, ktoré okrem iného musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. 2. občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa; 3. fotokópiu kartičky zdravotnej poisťovne dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu: Žiadosť. Bližšie informácie si môžete prečítať po kliknutí na link: Podmienky prijatia do MŠ. Zákonní zástupcovia, ktorí podali žiadosť na predprimárne vzdelávanie v minulom školskom roku (na školský rok 2016/2017) a do začiatku nového zápisu im nebolo dieťa prijaté do materskej školy, si žiadosť nemusia obnovovať (minuloročná žiadosť je platná). Zároveň upozorňujeme týchto zákonných zástupcov, aby sa v termíne odovzdávania žiadostí na školský rok 2017/2018 osobne dostavili do 3. mája 2017 aktualizovať údaje vo svojej žiadosti (napríklad: zmena adresy trvalého pobytu, zmena zdravotného stavu dieťaťa, kontakt na zákonného zástupcu a pod.). Ďakujeme!

 • V galérii Lienky - malí umelci si môžete pozrieť, ako naši maláci šikovne pracujú s papierom. 

 • V časti: "Výtvarné práce" priebežne pridávame nové fotografie. Pozrite sa, ako maláci i veľkáci šikovne pracujú.

 • V galérii Jarná výzdoba si môžete pozrieť krásnu jarnú výzdobu školy. Tešíme sa na príchod jari! 

 • Karneval bol rozprávkový. Fotky si môžete pozrieť v galérii: Karneval.

 • Karneval je tu, tešme sa, karneval je tu, smejme sa... 28. februára o 9.30 h. v telocvični ZŠ s MŠ Dolná Krupá. Vítaní sú všetci, ktorí sa chcú s deťmi zabávať!

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Dolná Krupá
  Školská 439/12, 919 65 Dolná Krupá
 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Krupá:
  Mgr. Mária Valjentová: 0903617819
  Zástupkyňa pre MŠ:
  PhDr. Korchová Monika: 0903617818
  Ekonómka:
  Mária Ištvancová: 033/5577153

Fotogaléria